Liefdes schijnbewegingen CAM14

Omschrijving:

In 1963 verscheen deze kleine roman voor het eerst en wie hem nu leest - dus na de tijd van provo en de democratiseringsbewegingen van de jaren '60 - zal verrast bemerken hoe de thematiek van het verhaal uiterst actueel is gebleven. Misschien zelfs na genoemde bewegingen, met hun tendens naar structurele veranderingen, nog actueler is geworden vanwege het accent op de menselijke relatiebeleving. De hoofdpersonen zijn jonge mensen. Hun leven speelt zich af in de moderne grote city. Het wordt bepaald door alle technische verworvenheden op praktisch terrein (auto) en vrijetijdsterrein (pick up). Werk functioneert marginaal. Centraal staat de beleving van en de ervaring met de ander. We hebben hier alle ingrediënten van de zg. pleinroman. Maar de gebeurtenissen die een hoogtepunt vinden in een Miss Maagd-verkiezing worden niet gedramatiseerd. Er ligt een charmante humor over het verhaal, dat met een duidelijke structuur naar het hoogtepunt gaat. We hebben hier een sympathieke momentopname van een korte fase uit het leven van jonge mensen in de grote stad in het begin der jaren '60. (Biblion)

Thema's: stadsleven, relaties

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.