Een nacht om te vliegeren DORR6

Omschrijving:

Het vierde boek van Renate Dorrestein. Haar werk is door de critici en waarschijnlijk ook door de lezers niet eenstemmig ontvangen. Sommigen zijn zeer enthousiast, vinden het hoogst origineel en zeer goed geschreven, terwijl anderen het bizar, nergens over gaand of overbodig vinden. Ook dit boek vond voor- en tegenstanders. In een groot huis wordt het jaarlijkse midzomernachtfeest gegeven. Asa, de door een geheimzinnige oorzaak halfblind en mismaakt geworden dochter des huizes ziet overal om zich heen wellust. Niemand neemt notitie van haar. Zij is op zoek naar haar verdwenen broer en verwacht hem op het feest te zien. Mede dankzij Asa loopt het feest geweldig uit de hand: brand, voedselvergiftiging en ontsnapte krokodillen. De hele sfeer van het amusante en intrigerende boek is zeer on-Nederlands. Renate Dorrestein kan zeker knap schrijven.

Thema's: familierelaties, feesten, buitenstaanders

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.