Julia - Ferdinand en Constantia FEI 1

Omschrijving:

Een jongen, Eduard, en een tedere, bevallige maagd, Julia: twee gelijkgestemde zielen, wier geluk bedreigd wordt door een weigerachtige vader, maar vooral, lijkt het, door de aanvechting des vleses. Hoe kunnen beiden in de eenzaamheid en in de natuur de liefde in haar zuiverste vorm vinden?

De liefde tussen Ferdinand en Constantia wordt zwaar op de proef gesteld door wantrouwen, misverstanden en onbegrip. Onbeantwoorde liefde brengt de hoofdpersonen tot excessieve jammerklachten en wanhoopsdaden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.