Hallo Dalton SISO 453.3

Omschrijving:


In Hallo Dalton staat HALLO voor Het Adaptief Leren Leren Ontwerp, maar de titel kan tevens worden opgevat als een begroeting bij een hernieuwde kennismaking. De principes van de lerende organisatie, leren van én met elkaar, gelden ook voor het totale Dalton onderwijs. Maar daarbij zullen dan ook theoretische achtergronden en inhouden een rol moeten spelen. Daarom worden naast allerlei concrete suggesties en materialen ook verbindingen naar de theorie gelegd. Met nadruk wijzen de auteurs op de fundamentele verandering in het denken over leren en onderwijs.

Het onderwijs dient niet aanbod gestuurd te zijn maar vraag gestuurd. De behoeften en interesses van de leerlingen zijn primair. De leerlingen hebben zelf een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen leren.
Roel Rohner en Hans Wenke dagen de Dalton docenten uit kritisch te kijken naar hun eigen professioneel gedrag en tevens het niet geëigende Dalton pad te bewandelen.

Inhoud
1. Traditionele vernieuwingsscholen en andere inspiratiebronnen
2. Het nieuwe leren
3. Meervoudige intelligentie
4. Rapportage en portfolio's
5. Kwaliteitszorg en Dalton
6. Dalton in beeld
7. Slotwoord

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.