Alles op de fiets KOP5

Omschrijving:

Kopland is vooral geïnteresseerd in "de oude beschimmelde dingen", waar hij "duizenden gedichten" over zou kunnen schrijven. Inderdaad spelen gegevens als het verdwijnen van idyllische plekjes, het ouder worden, gedachten rond dood en gestorvenen een hoofdrol. Ook wat betreft de manier van zegging is er verwantschap met vorige bundels: praatpoëzie, a.h.w. in één keer neergeschreven vanuit weemoedige opwellingen. Soms echter is er meer sprake van nuchterheid. Dan breekt ook een meer cynische kijk op menselijke gedragingen door. Als altijd heeft Kopland veel aandacht voor zijn taalmateriaal: zijn poëzie zit vol verrassende vondsten en wendingen. Dit maakt ook deze bundel zeer de moeite waard. Kopland kreeg de P.C. Hooftprijs.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.