Gedichten SAPF 1

Omschrijving:


Eén compleet gedicht, tien langere fragmenten, twintig korte fragmenten en verder stukjes bestaande uit slechts één regel of een woord. Meer is er niet bewaard van de beroemdste dichteres uit de geschiedenis.Maar wie de fragmenten leest begrijpt waarom Sapfo van Lesbos zo'n enorme indruk heeft gemaakt op lezers van alle eeuwen, en waarom zoveel kunstenaars haar met hun eigen werk levend hebben willen houden.Mieke de Vos werkte jarenlang aan deze nieuwe vertaling van het werk van Sapfo, die het origineel in poëtische zeggingskracht naar de kroon steekt. Zij toont ons de dichteres van de liefde in al haar helderheid, directheid, haar rijke beeldspraak en prachtige associaties.

NBD|Biblion recensie
Van de Griekse dichteres Sapfo (rond 600 voor Christus) zijn behalve één volledig gedicht slechts brokstukken poëzie bewaard gebleven. Juist dat fragmentarische element van dit werk lijkt bij de smaak van de moderne lezer te passen. Er is in de laatste decennia een ware stortvloed van vertalingen en bewerkingen verschenen; in het Nederlandse taalgebied waren er de modernistische versies van Paul Claes ('Liederen van Lesbos', 1985*) en Aart Wildeboer ('Verzamelde gedichten en fragmenten', 1985**), die de plechtstatige vertalingen van P.C. Boutens moesten vervangen. Deze nieuwe vertaling van classica Mieke de Vos handhaaft de strofische vorm van de gedichten, maar is niet metrisch. De vertaalster heeft gekozen voor een vrij letterlijke vertaling, in een betrekkelijk gemeenzaam idioom.

goudgetroonde, onsterfelijke Afrodite,
dochter van Zeus, listenvlechtster, ik smeek je:
overweldig mijn hart niet met verdriet en
zorgen, machtige

maar kom hierheen, zoals je vroeger ook deed
wanneer je mijn stem van heel ver weg vrnam
hoorde je toe, verliet je vaders gouden huis
en kwam bij mij...

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.