De val van de Vredeborch BECT 3

Omschrijving:

Tijdens de Spaanse overheersing in de 16e eeuw proberen de burgers van Utrecht Alva en zijn soldaten te verdrijven. Eën van hun leiders is Jan Jacob van Leemputte. Het boek boeit direct en ademt een Middeleeuwse sfeer. Erg goed wordt de tweespalt in Nederland beschreven, evenals de problemen in het gezin van Leemputte zélf (o.a. het huwelijk van de oudste dochter met een Spaans officier). Aangrijpend is het oorlogsleed met zijn slachtingen en plunderingen, maar ook de rol van sommige Nederlanders daarbij. Het verhaal eindigt abrupt: met de sloop van Vredeborch. Door de grote zwart-witte overzichtstekening van de stad Utrecht in die tijd en de zodanige verdeling dat er per hoofdstuk (er zijn er 24) twee gebeurtenissen centraal staan, is het verhaal duidelijk. In een naschrift wordt het idee voor het boek uitgelegd. Tevens zijn achterin een summiere lijst met verklaringen van bepaalde woorden en begrippen en een kaart van Utrecht opgenomen.

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.