Het dwaallicht ELS1

Omschrijving:

Het is een miezerige novemberavond en Frans Laarmans vindt het te ver om naar zijn stamkroeg te gaan. Hij besluit om voor het eerst sinds lange tijd weer eens gewoon naar huis te gaan, waar vrouw en zes kinderen zijn ontijdige intrede zullen beschouwen als een stap op weg die tot inkeer leidt. Bij de winkel waar hij eerst nog een krant koopt, wordt hij aangesproken door drie "zwartjes". Zij laten hem een stukje karton zien waarop een naam en een adres staan gekrabbeld: Maria van Dam, Kloosterstraat 15. Zij willen deze Maria bezoeken en Laarmans wijst hun de weg. Als Laarmans wacht tot zijn tram vertrekt, ziet hij de drie mannen opnieuw. In gedachten loopt hij in een doolhof van straten door Bombay te dwalen op zoek naar zijn Fathma, met een stukje karton in zijn hand waar niemand op reageert. Hij beseft hoe moeilijk het is om iemand te vinden in een vreemde stad en besluit de drie persoonlijk de weg te wijzen.
Verfilmd in 1973 door Frans Buyens.

Thema's: zeelieden, cultuurverschillen, Antwerpen

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.