Kunst van Altamira tot heden SISO 701.1

Omschrijving:

Beknopte kunstgeschiedenis bestemd voor de beide hoogste klassen van het VWO in Belgie ook bruikbaar in Nederland. Traditionele chronologische bespreking van de belangrijkste stijlperioden. Zeer veel kleine afbeeldingen in zwart-wit, enkele grotere in kleur. Per stijlperiode worden de verschillende relevante vormen van beeldende kunst en kunstnijverheid besproken met een groot aantal van de meest bekende voorbeelden en speciale belangstelling voor West-Europa. Een apart hoofdstuk is gewijd aan buiten-europese kunstvormen. Met lijst met verklaringen van technische termen en register.


Boek is beschikbaar in de Mediatheek.