De waterman SCHE6

Omschrijving:

Hoofdfiguur van deze roman is Maarten Rossaert zoon van een dijkwachter uit Gorkum, die zich aan zijn streng calvinistische milieu tracht te ontworstelen. Doordrongen van de noodlotsgedachte stelt Maarten zich tijdens het bombardement van de stad (het begin van het verhaal speelt in de tijd van Napoleon) aan allerlei gevaren bloot, maar de straffende hand blijft uit. Dan verlaat hij zijn ouderlijk huis en is hij weldra een beroemd dijkwerker, de 'waterman'. Vervuld van een nieuw geloof, gebaseerd op naastenliefde in plaats van op noodlotsgedachten, levert hij strijd met het water - zijn grote liefde, die echter ook zijn ondergang zal worden.

Thema's: schippers, schepen, water

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.