Zilver of het verlies van de onschuld DIS2

Omschrijving:

Zilver, een weeskind, groeit op onder de hoede van een pinnige en liefdeloze gouvernante. Na geld te hebben ontvreemd uit de huishoudkas, wordt Zilver voor een strengere opvoeding naar een internaat in de Achterhoek gestuurd. Onder het harde internaatsregime wordt de puber Zilver door schade en schande wijzer en wordt hij man. In precieuze, poetische en soms iets gekunstelde bewoordingen schetst de auteur het seksueel ontluiken ('of het verlies van de onschuld') van zijn wat dromerige en sensitieve hoofdpersoon in een sfeer van Nederland in de jaren '50/'60. Met 'Zilver' trekt de auteur naar thematiek en toonzetting de lijn voort die hij begonnen is in zijn prozadebuut "Nathan Sid" uit 1984. (Biblion-recensie)

Thema's: homoseksualiteit, seksualiteit, autobiografisch, adolescentie, puberteit, kostschoolleven, eerste liefde

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.