De ijsdragers ENQ 4

Omschrijving:

Het boek verhaalt over de geschiedenis van een verzandend huwelijk. Nico en Loes van der Doelen wonen in een ouderwets en ruim huis, schitterend gelegen aan de duinrand. Maar of dit veel bijdraagt aan hun levensgeluk? Hun dochter Maj is het voorgaande jaar van huis weggelopen en heeft niets meer van zich laten horen. Loes, lerares Klassieke Talen, is gevlucht in haar passie voor tuinieren. Nico heeft zich met grote verbetenheid toegelegd op zijn werk in de staf van een psychiatrisch ziekenhuis. Ondertussen ontstaan er flinke deuken in de pantsers van beide partners.

Thema's: liefde, kinderloosheid, huwelijk

Boek is 6 keer beschikbaar in de Mediatheek.