Een jongensoorlog BERNL18

Omschrijving:

'Een jongensoorlog' is de herschreven editie van het boek 'Achterhoedegevecht' (1989) dat weer een bewerking was van Bernlefs prozadebuut 'Stukjes en beetjes' (1965). Blijkbaar betekent dit verhaal zoveel voor de auteur dat hij er blijvend aan wil schaven. Een Amsterdamse jongen wordt aan het eind van de Duitse bezetting opgevangen door een familie in een dorp in Noord-Holland. Met moeite weet hij staande te blijven in het gastgezin en op de dorpsschool waar hij als nieuwkomer wordt uitgetest. Uiterlijk heeft hij lef genoeg om voor zichzelf op te komen, maar innerlijk strijdt hij tegen gevoelens van eenzaamheid en ontreddering. Het maakt hem bijzonder ontvankelijk voor de sociale spanningen die het dorp beheersen. Als kind en buitenstaander registreert hij de tekenen van dreigend onheil; hij ontdekt dat 'goed' en 'fout' geen bruikbare etiketten zijn om het gedrag van mensen te typeren. Een uitgepuurd verhaal met scherpe observaties.

Thema's: oorlog, kinderleven

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.