Onder ijsbergen BERNL16

Omschrijving:

De auteur, van wie al eerder enkele werken verschenen die zich in Scandinavië afspelen, tekent onderkoeld en met de preciesheid van een rapport, de pogingen van de oude Deense rechter Olsen om klaarheid te brengen in een op Groenland gepleegde moord. Hij wordt geconfronteerd met twee verschillende culturen die een afwijkende opvatting hebben over schuld en straf. Tegelijk wordt zijn formele leventje van burgerlijk schijnfatsoen doorgeprikt en dat leidt tot een crisis op het persoonlijke vlak. Nevenfiguren en details werden functioneel tot een gaaf geheel verwerkt, terwijl de twijfel van de rechter wordt onderstreept door de dreigende natuur als achtergrond. (Biblion)

Thema's: cultuurverschillen, Groenland, moord

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.