Het bedrog BU2

Omschrijving:

Boudewijn Büch

Na 25 jaar is er een einde gekomen aan de vriendschap die Olof Bergman en Sander Geelkamp sinds de tweede klas van het gymnasium onderhielden. De verteller van het boek, Olof Bergman, analyseert de aard en de geschiedenis van de vriendschap en ontdekt o.a. dat hij in zijn vriend een substituut van zijn vader wilde zien. Nu ja, daar had die vriend niet om gevraagd. De verteller komt tot de conclusie dat de vriendschap even bedrieglijk was als de relaties die zijn vriend onderhield met talloze vrouwen. Het boek is nogal slordig van compositie en stijl. Negentiende-eeuwse foto op omslag.

Thema: vriendschap

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.