Een zwervend bestaan UYL5

Omschrijving:

De Rotterdamse schrijver Bob den Uyl schreef zelf over dit boek: "Een zwervend bestaan is opgebouwd uit zesentwintig afgeronde fragmenten, die samen een beeld geven van mijn leven vanaf jeugd tot heden. Het accent valt hierbij op reizen of in ieder geval verplaatsingen in de ruimte van mijzelf en anderen, en commentaar daarop. Het leven, zo is mij tenslotte duidelijk geworden, is voor iedereen van het begin tot het einde een treurige zwerftocht om, als je tenminste geluk hebt, een aantal rustpunten heen. Geen aan de schrijftafel bedachte verhalen dus, maar niets dan de harde waarheid, zij het een keuze daaruit. Met wat goede wil zou je het een autobiografische roman kunnen noemen, waarom niet."

Thema's: reizen, autobiografisch

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.