Op weg naar het einde RE3

Omschrijving:

Op Weg Naar Het Einde verscheen voor het eerst in 1963 en werd van meet af aan een grandioos succes. Het boek markeert in verschillende opzichten een doorbraak in het leven en het werk van Gerard Reve. In de eerste plaats doorbak hij er de creatieve impasse mee waarin hij toen verkeerde.
De betrekkelijk toevallig gevonden vorm van de 'reisbrief' bleek de bij uitstek geschikte om er zijn beschouwingen over seks, drank en de dood in te gieten. 'Iets artistieks lukt volgens mij altijd op het moment dat je alle pogingen opgeeft, en geen artistiek doel meer nastreeft,' verklaarde Reve in een interview.
Een doorbraak was deze bundel ook, omdat Reve hierin voor het eerst in trotse openheid de kwestie van de homoseksualiteit aan de orde stelde. Het boek is daarom niet alleen een literair, maar ook een maatschappelijk monument geworden.
Op Weg Naar Het Einde behoort bij het beste werk van Gerard Reve en vormt een hoogtepunt in de naoorlogse Nederlandse literatuur.

Thema's: homoseksualiteit, briefromans, geloofsproblematiek, isolement, autobiografisch, humor

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.