Het wil nog maar niet zomeren MEI3

Omschrijving:

De veelal zeer korte verhalen zijn niet meer dan schetsjes van een gebeurtenis of een situatie. De meeste hebben te maken met de gevoelens en belevenissen van een opgroeiend meisje en zijn typerend voor eind vijftiger, begin zestiger jaren. Het autobiografisch gehalte van de verhalen zal waarschijnlijk hoog zijn. Meer werk van Meinkema is geworteld in de zestiger jaren. Het herlezend valt op hoezeer dat al verleden tijd is, maar ook hoe beeldend Meinkema aan het levensgevoel van een bepaalde groep, middelbare scholieren, studenten, uit die tijd gestalte weet te geven. De taal waarin ze dat doet is ongekunsteld, wat ruw en nogal slordig. Misschien ook typerend.

Thema: eenzaamheid

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.