Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern HAAS13

Omschrijving:

- kroniek van een leven

Met dit boek voegde Hella Haasse niet zozeer een roman, als wel een levensbeschrijving toe aan haar imponerende oeuvre; zelf noemt zij het een 'kroniek van een leven'. Zij schetst hier het merendeels politieke leven van de controversiële Joan Derk van der Capellen (1741-1784), de 'Aristocratische patriot'. Daarin geeft zij ook een boeiende beschrijving van het milieu waarin Van der Capellen zich bewoog, van zijn jeugd en zijn Utrechtste studententijd tot zijn dood. Als rode draad in deze kroniek heeft zij de levens van zijn tijdgenoten verweven; broeders in het verborgen genootschap van de Vrijmetselaren. Nog meer dan in haar eerdere werk, beweegt de schrijfster zich hier op de grens van geschiedenis en literatuur. Ook uit dit boek blijkt haar grote bekwaamheid in het vervlechten van historische gegevens en modern inlevingsvermogen.

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.