De komst van Joachim Stiller LAM 6

Omschrijving:

Een zekere Joachim Stiller, wiens sterfelijke verschijningsvorm zich niet openbaart, gaat een wezenlijk bestanddeel uitmaken van leven en denken van drie elkaar aanvankelijk onbekende mensen te Antwerpen: de ik-figuur (een schrijver), een lerares en een wethouder. Stiller belichaamt het beeld van de verlosser, een archetype dat volgens Jung in het collectieve onbewuste aanwezig is. Bekendste werk van deze magisch-realistische auteur (1920), origineel van taal, mysterieus en vol spanning. (Biblion)

Verfilmd in 1976 door Harry Kümel.

Thema's: magisch realisme, messianisme, paranormale verschijnselen

Boek is 6 keer beschikbaar in de Mediatheek.