Ik Jan Cremer CRE 1

Omschrijving:

Klassieke, maar nog steeds actuele moderne "schelmenroman", waarin Cremer ons op meeslepende wijze het beeld presenteert van de zwervende, naar avontuur en sensatie dorstende "beat-generation". Schrijlings gezeten op zijn Harley Davidson trotseert de fiere jonge held elk vooroordeel van de brave burger en ontluistert de faam van gevestigde literatoren en andere cultuurdragers. Ondanks niet aflatende pogingen van vele nijvere navolgers is de oorspronkelijkheid van dit boek nooit aangetast. Vorm (een wervelend feuilleton van 145 afleveringen), taalgebruik ("snel", grootsteeds) en thematiek blijven ook na 30 jaar uniek, ook voor jongeren van nu.

Thema's: seksualiteit, beat generation, kunstenaars, zwerven, autobiografisch, schelmenverhalen

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.