Ereprijs SIE4

Omschrijving:

Deze novelle, eerder verschenen als nieuwjaarsgeschenk van uitgeverij Meulenhoff, gaat over Oskar Kristelijn, een leraar die door hardnekkig studeren steeds hoger op de maatschappelijke ladder komt, maar steeds verder van zichzelf. Aan het eind van het verhaal, als hij ogenschijnlijk alles bereikt heeft, verlaat hij dan ook het onderwijs en begint een bloemenstal, bevrijd van de omgang met zijn collega's, de jaarlijkse sleur van het leven van vakantie tot vakantie en ook los van het geloof, waarin hij allang niet meer echt deelnam. Een groot aantal van de thema's die Siebelinks werk beheersen, komt in dit boek aan bod, zij het dat het verhaal door de vele tijdsprongen een vluchtig karakter krijgt. Verder is de vorm opmerkelijk: het verhaal wordt verteld door een alwetende verteller die steeds andere vertelstandpunten inneemt, hetgeen een paar aardige stilistische verrassingen oplevert.

Thema: leraren

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.