Kort Amerikaans WOLK 2

Omschrijving:

Een 19-jarige jongen is geobsedeerd door een litteken, dat hij in zijn jeugd door onachtzaamheid van zijn ouders heeft opgelopen. Het protestants-christelijke milieu waaruit hij afkomstig is, heeft een zware stempel op hem gedrukt, waarvan hij tevergeefs probeert los te komen. In het laatste jaar van de Duitse bezetting is hij weg van huis en doet wanhopige pogingen tot menselijk contact, hetgeen slechts resulteert in nog grotere eenzaamheid.

Verfilmd in 1979 door Guido Pieters.

Thema's: oorlog, schilderijen, schilderen, christelijk milieu, liefde, zelfdoding

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.