Een roos van vlees WOLK5

Omschrijving:

Deze roman speelt zich af in een etmaal tegen het decor van de dood. Daniel, de hoofdpersoon is gescheiden van zijn vrouw Sonja. Aanleiding hiertoe is zijn onvermogen (angst) iemand lief te hebben, en de dood van hun tweejarig dochtertje die een grotere verwijdering teweeg brengt. Hij blijft in denken en dromen gebonden aan zijn vrouw en zoontje en zijn moeilijke jeugd, waarin de vader de centrale figuur is. Tijdens zijn ontmoeting met Emmy, wier levensgeschiedenis gedeeltelijk parallel loopt aan de zijne, wordt beider eenzaamheid niet overbrugd, eerder versterkt. Indringend en sober geschreven.

Thema's: dieren, eenzaamheid, rouwproces, echtscheiding

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.