Het volgende verhaal NOOT5

Omschrijving:

Op de eerste bladzijden wordt een oud-leraar klassieke talen, bijgenaamd Socrates, wakker in een Portugese hotelkamer waarin hij niet was ingeslapen. Het grootste deel van deze novelle wordt in beslag genomen door pogingen van 'Socrates' om dit raadsel op te lossen, dat voor hem vanaf het begin een metafysische dimensie heeft. Deze kamergeleerde, gefrustreerde leraar en reisboekenschrijver om den brode stelt zich vragen omtrent het bestaan van de tijd, de onmetelijkheid van de ruimte, de dood en de liefde. Zijn overpeinzingen zijn ingebed in herinneringen aan zijn leven, dat zich goeddeels in en om school voltrok. Deze novelle (eerder verschenen als boekenweekgeschenk) behoort tot het beste in het werk van Cees Nooteboom (1933). Zijn hang naar reflectie op filosofische vraagstukken omtrent ruimte, tijd en onsterfelijkheid, zijn grote ervaring met het schrijven van reisverhalen en zijn kennis van en liefde voor de klassieke mythologie treffen elkaar in deze novelle op een bijzonder gelukkige wijze. Hiermee vormt 'Het volgende verhaal' voor een algemeen publiek misschien niet de gemakkelijkste maar wel de beste introductie tot Nootebooms werk. (Biblion recensie)

Thema's: liefde, filosofie, onsterfelijkheid

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.