Kinderjaren OBE1

Omschrijving:

De novelle KINDERJAREN is het even helder geschreven als aangrijpende verhaal van de Amsterdamse auteur en fysicus Jona Oberski (1938). Het boek geeft een indringend beeld van de belevingswereld van een joods jongetje tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode direct na de bevrijding.
Oberski is erin geslaagd van het begin tot het eind een wereld te beschrijven zoals een kind die zou zien. Daarmee heeft hij voor een vorm gekozen waaraan het boek een grote kracht ontleent.

Recensie(s)NBD|Biblion recensie:
De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk overbekend, maar hoe een klein joods jongetje (ik-persoon) die jaren beleefd moet hebben, is bijna niet voor te stellen. Deze novelle slaagt er echter volkomen in dit beeld te schetsen. Op een sobere, afstandelijke wijze worden de oorlogsjaren beschreven. Er is geen opsmuk van het onderwerp, geen standpuntbepaling noch rancune; slechts verwondering, pijn en een niet begrijpen blijven over. Het is in zijn eenvoud zeer veelzeggend voor mensen die kunnen navoelen wat er zich achter die belevenissen moet hebben afgespeeld. Kinderen kunnen waarschijnlijk de draagwijdte van die verschrikkingen niet peilen, zodat het boek slechts vanaf de oudste leeftijdsgroep echt tot zijn recht komt. Een aangrijpend, schitterend geschreven novelle.

Thema's: oorlog, kinderleven, jodenvervolging, jodendom, concentratiekampen

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.