De la terre a la lune VER 2

Omschrijving:

Een groep vrienden, verenigd in de Gun-Club, heeft het idee geopperd om een reis naar de maan te maken en op de maan een nederzetting te bouwen. Het idee komt vooral van de voorzitter van de club: Barbicane. Hij heeft bedacht om een éénpersoons kogelvormig projectiel de ruimte in te schieten om zo op de maan te komen. Hij weet de leden warm te krijgen voor het idee en zo gezegd zo gedaan. De Gun-Club gaat hun idee uitvoeren. Allereerst moet er gezocht worden naar een goede locatie waar men de Columbiad kan bouwen, het “kanon” waarmee men het projectiel in de ruimte kan schieten. En naast de Columbiad bouwen ze ook een grote telescoop om het projectiel te kunnen volgen.

Boek is 5 keer beschikbaar in de Mediatheek.