De Boodschapper AB 4

Omschrijving:

De auteur wil de Koran toegankelijk maken voor een Nederlandstalig publiek. Hij stelt dat je de Koran niet kunt begrijpen, als je niet het leven van Mohammed kent. Daarom voegde hij aan zijn vertaling van de Koran een afzonderlijk deel toe, een novelle met het levensverhaal van Mohammed, 'De boodschapper'. Daarin wordt het leven van Mohammed naverteld op grond van de traditionele overleveringen. Het is niet bedoeld als een wetenschappelijk gefundeerde biografie. Door de nadruk te leggen op Mohammed als mens brengt de auteur de profeet dichterbij een modern lezerspubliek. Voor islamitische lezers zal deze benadering problematisch kunnen zijn; bevat een enkele anti-joodse passage. Gebonden, leeslint; kleine druk. - Prof. dr. K.A.D. Smelik © Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.