Hoffman's honger WIN3

Omschrijving:

Leon de Winter lijkt zich vanaf Kaplan (1986) op een groter publiek te willen richten. Ook deze roman, waarin hij zelfs spionage-elementen niet schuwt, laat zich buitengewoon vlot lezen. Achter het vlotte verhaal zitten intussen filosofische en psychologische lagen die meer diepte geven. Hoofdpersoon is de 59-jarige - nog juist op tijd tot ambassadeur gepromoveerde - Felix Hoffman. Na het overlijden van zijn eerste dochter lijdt deze Hoffman aan chronische slapeloosheid. Het verleden - niet alleen van zijn gestorven kinderen, maar ook van de oorlog - en schuldvragen doen zich blijvend gelden. Doorwaakte nachten brengt Hoffman etend door. Hij ondermijnt zichzelf door een liederlijke vraatzucht. Ook is er een honger naar zuiverheid. Die krijgt gestalte in de (nachtelijke) bestudering van Spinoza. Bij dit alles komt het spionage-intrige. Dit is een roman vol tegenstellingen. Bezwaarlijk is dat niet alle elementen even logisch met elkaar verbonden zijn. Een hechte eenheid is het boek daarmee niet geworden, wat overigens niet wegneemt dat deze roman boeiend is. Ook bewerkt als t.v.-feuilleton. - © Biblion

Thema's: vraatzucht, eetverslaving, Joods milieu

Verfilmd in 1993 door Leon de Winter.

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.