De draaimolen gaat fluitend beginnen HUL 1

Omschrijving:

Judith, een tienermeisje, onderneemt een zoektocht naar de levensgeschiedenis van haar grootmoeder, overgrootmoeder en dier moeder. Ze bestudeert oude foto's, ze leest het dagboek van haar overgrootmoeder en ze stuurt haar vader erop uit om documenten van het bevolkingsregister te bemachtigen. Stukje bij beetje komt het verleden tot leven; ze ontdekt zelfs een familiegeheim. Het zijn levens van vrouwen die door hun vader of man gedomineerd werden: die niet mochten leren, geen krant mochten lezen, m.a.w. niet zelfbepalend konden zijn. Ook Judith zelf maakt een bewustwordingsproces door en ze leert haar ouders op een andere manier kennen. Brieven, dagboekfragmenten, flashbacks uit een ver verleden wisselen af met de verhaallijn die het heden beschrijft. Platen van de stamboom met familienamen verduidelijken de familiegeschiedenis.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.