Verzamelde verhalen MIN6

Omschrijving:

Deze bundel bevat een 25-tal korte verhalen uit de periode 1951-1981. Zij zijn alle reeds eerder verschenen; sommige zijn hier evenwel, in een herziene versie, voor het eerst gebundeld. Allereerst treft men een selektie aan van enkele, wat navrant-humoristische verhalen uit de jaren vijftig. Het middengedeelte van het boek wordt gevormd door de verhalen uit "De andere kant", naar de herziene versie van 1979. Het boek wordt afgesloten door "Verspreide verhalen" en het reisverhaal "Israel op het eerste gezicht". De verhalen zijn geschreven vanuit de realiteit: eenzaamheid, angst, onmacht en het joodse drama van de Tweede Wereldoorlog zijn terugkerende thema's. Situaties en stemmingen worden kernachtig weergegeven in een sobere, ingehouden verteltrant. Bevat verantwoording en bibliografie. Een mooie keuze uit het werk van een boeiend schrijfster. Voor een breed publiek. - Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.