De inwijding MAH 1

Omschrijving:

Wanneer de levenskracht van haar 3-jarige broertje door een boze geest is gestolen, weet Laura (14) dat zij de enige is die hem kan redden. Ze krijgt daarbij hulp van drie heksen (haar schoolgenoot Sorry, diens moeder en grootmoeder) in de vorm van een hekseninwijding. Tijdens deze inwijding ziet Laura momenten uit haar leven, waar ze nu op kan reageren vanuit zichzelf. De tocht in haarzelf fungeert als een nieuwe geboorte, die haar bovennatuurlijke krachten en zelfvertrouwen geeft. De verhoudingen binnen het eenoudergezin zijn levensecht, o.a. Laura's afkeer van moeders nieuwe vriend. Humor is te vinden in de figuur van heks Sorry, die zijn zelfverkozen leven zonder gevoelens moet afzweren vanwege zijn verliefdheid op Laura. In prachtige, originele beeldspraak is de strijd tussen goed en kwaad symbolisch vorm gegeven in een eigentijds verhaal, waarin fantasie en werkelijkheid heel natuurlijk op elkaar aansluiten. Onaannemelijk zijn Laura's enorme inzicht en wijsheid, die ook al vóór de inwijding aanwezig zijn.

Oorspronkelijke titel: The changeover

Boek is 4 keer beschikbaar in de Mediatheek.