Op de rug gezien MOO4

Omschrijving:

De debuutbundel van de inmiddels gevierde schrijfster bevat zeven zeer afwisselende verhalen, en dat in meer dan een opzicht. Er zijn lange en korte verhalen, zeer uiteenlopende hoofdfiguren, verschillende vertelwijzen en zelfs de plaats van handeling varieert van Sassenheim tot Kongo. Uiteraard zijn er ook overeenkomsten in deze bundel: De Moor heeft in haar beschrijvingen een voorkeur voor "outcasts": eenzame of heerlijk eigenwijze figuren. Zoals in het langste verhaal ("Comeback") de hoofdfiguur Sophie die enkele weken vanuit Australië terugkomt naar Nederland, o.a. om haar droefheid te begrijpen. De Moor weet zonder in cliché's te vervallen het emigrantenleven op te wekken, door te laten zien wat dat vertrek betekent voor een jong meisje. Het korte verhaal "De dag van zonnegloren" is een mooi sentimenteel en onopgesmukt relaas over een lieve vrouw die haar demente man een keer per week naar het dagverblijf brengt. Een goed inlevingsvermogen in verschillende situaties levert een eigen stijl en een prima bundel op. (Biblion)

Thema: musici

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.