Autisme op school SISO 462.4

Omschrijving:


De mogelijkheden van jongeren met autismespectrumstoornissen worden onvoldoende benut. In het voortgezet onderwijs wordt de jongere geconfronteerd met een heel team aan docenten. Autisme vergt een andere benadering op school, maar ook een andere houding van de docent. In het voortgezet, secundair onderwijs betekent het dat het team ook onderling op elkaar moet afstemmen, wat op zich al een grote klus is. Het grootste probleem is dat de jongere met autismespectrumstoornissen over een heel scala aan mentale leeftijden beschikt. Op vijftienjarige leeftijd kan hij vijftien zijn in biologisch opzicht en midden in de puberteit zitten, terwijl zijn sociaal-emotionele leeftijd twee jaar is. Hij kan in de wiskundeles zijn leraar soms voorbij zijn en tegelijk geen schoolrijp gedrag vertonen.
In Autisme op school, legt Martine Delfos in heldere, praktische taal uit wat autisme op school betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt gaan.
Autisme op school bestaat uit twee delen die deels overlappen. Deel I is gericht op het basis-,
secundair onderwijs. Deel 2 is gericht op het voortgezet, secundair onderwijs.
In Autisme op school deel 2 worden de specifieke problemen waar het docententeam in het voorgezet, secundair onderwijs voor komt te staan bij een jongere met autisme besproken.
Ook de moeizame overgang van één of twee leerkrachten in het basis- primair onderwijs
naar een heel team docenten voor de verschillende vakken in het voortgezet, secundair
onderwijs. Maar ook waar de jongere zelf mee geconfronteerd wordt en welke problemen
de jongere het hoofd moet bieden om onderwijs op school te kúnnen volgen. Het is geen
wetenschappelijk betoog, maar een boek dat bedoeld is om leerkrachten in het secundair,
voortgezet onderwijs praktische handvatten te geven.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.