Uit het paradijs NOOR4

Omschrijving:

Noordervliet (1945) kreeg in 1993 bekendheid door haar verrassende roman 'De naam van de vader'. In haar vijfde roman, 'Uit het paradijs', staat een familietragedie centraal. De ouder wordende David Berk reconstrueert zijn familieleven na een 'ontmoeting' met 'de geest' van zijn moeder. Een ongelukkig leven in de aangetrouwde Brusselse rubber-clan, een halfbroer met aparte vrouw en dito dochter en Berks maffe dochter Biene spelen in de tragedie de hoofdrollen ('Hij hoorde nergens bij, alleen bij het verlangen'). De roman kent een ingewikkeld begin, een psychologisch knappe opbouw in los geschetste scènes en een meeslepende verhaallijn. Enkele toevalligheden (scène in Leids café) en wat mooischrijverij zijn niet storend ('Het woord stijgt op als een warme ballon en hangt te wiegen in een boek van het plafond.'); de verstopte citaten van Shakespeare en Nijhoff zijn functioneel; de sfeertekening van Overveen (Elswout), Brussel (Louizalaan) en Leiden (Njord, Allemansgeest) is geslaagd; het taalgebruik opmerkelijk. 'Er zijn vele verschijningsvormen van de liefde, en elke vorm wordt gedicteerd door een andere angst.'

Thema's: moeder-zoonrelatie, familierelaties

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.