Hedendaags feminisme RUB5

Omschrijving:

Negen, voor het merendeel eerder in Vrij Nederland verschenen teksten, waarin de schrijfster militante feministen "juffrouwen voor een kleuterklas" en "schreeuwende egaliserende fatsoensrakkers" noemt en hen doordrammerij en kretologie verwijt. Zij hekelt stukken in de tijdschriften "Crysallis" en "Opzij" vaart vooral uit tegen Hanneke van Buuren "de madame Mao van de Nederlandse feministische culturele revolutie". De auteur, al jaren voorstandster van de emancipatie, vindt dat er in Nederland veel bereikt is, dat de resterende problemen voor beide seksen gelden en dus door mannen én vrouwen moeten worden opgelost. Een spits, scherp en geestig geschreven boekje en een goede bijdrage ter discussie.

Thema: feminisme

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.