Nieuw-Lelievelt ANK3

Omschrijving:

Anker schetst de levensloop van de architecte Wies Bouwmeester gedurende vijf ijkpunten: de gebeurtenissen cirkelen rond de jaren 1945, 1957, 1968, 1978 en 2005. Uitstekend gedocumenteerd laat Anker zien hoe het leven van Wies meedeint op het levensgevoel en de ideologieën die tijdens deze ijkpunten de boventoon voerden. Anker geeft met de levensloop van Wies ook een tijdsbeeld van het Nederland tussen 1945 en 2005. In Wies laat Anker zien hoe zij en haar tijdgenoten enthousiast de wereld trachten te veranderen, in discussies over actuele vraagstukken hun posities innamen, maar tegelijkertijd slachtoffer van hun idealen konden worden. Een afschuwelijk geheim dat Wies met zich meedraagt, en de relatie met haar joodse minnaar Jacob Lechner dragen het boek. Vooral de complexiteit van deze relatie kan gelezen worden als de metafoor voor het niet eenduidige antwoord op de vraag wat goed of fout is, wat collaboratie is of verzet. Geen Nederlander van na de Tweede Wereldoorlog kon zich aan deze discussie onttrekken. Een uitstekend geschreven tijdsbeeld en roman!

Thema: vrouwenleven

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.