Allemaal theater DVD SISO 790

Omschrijving:


Box met vier DVD's van de twaalf-delige documentaireserie Allemaal Theater die in september 2004 voor de eerste keer werd uitgezonden door de AVRO.

In september 2004 begon de AVRO met het uitzenden van de twaalf-delige serie Allemaal Theater . Deze serie werd gemaakt door IdtV-DITS in opdracht van de VandenEnde Foundation in co-productie met de AVRO.
De serie toont tien uur theaterhistorie vanaf 1945 tot heden. Levendige herinneringen worden afgewisseld met uniek archiefmateriaal. De documentaire serie laat zien dat de ontwikkelingen in tijd en theater samengaan. Een must voor iedere theaterliefhebber!

Inhoudsopgave

1. De betovering over de magie van het theater
Verbazingwekkend hoe gemakkelijk wij ons laten meeslepen in een fanatsiewereld. Hoe doen theatermakers dat? Hoe wekken ze onze emoties op? Over het geheim van acteren en de magie van theater.

2. De revolutie van Sjarov
Geen grootse theatrale gebaren, maar oprechte emoties. Met de komst van de Russische regisseur Pjotr Sjarov in 1947 leerden Nederlandse acteurs een andere manier van spelen. Het levensechte spel maakte voorstellingen als Een maand op het land en De drie zusters legendarisch. Een revolutionaire aanpak waar veel acteurs tot op de dag van vandaag met geestdrift over spreken.

3. De Gouden Jaren
De dood van een handelsreiziger , Wachten op Godot en Wie is bang voor Virginia Woolf? Buitenlandse stukken uit de jaren vijftig en zestig die onze klassiekers zijn geworden en die grote indruk maakten op het Nederlandse publiek. Hoe komt het dat deze stukken nu nog met zoveel verve worden gespeeld en het publiek iedere keer weer in vervoering brengen?

4. Heilige huisjes onder vuur
God, seks en Oranje waren tot ver in de jaren zeventig beladen inderwerpen in het brave, christelijke Nederland. Het kritische antiburgerlijke cabaret stond in de jaren zestig op om deze heilige huisjes op de hak te nemen. Wat hebben groepen als Don Quishocking, Lurelei en Neerlands Hoop teweeg gebracht?

5. Licht aan! Discussie!
Met deze kreet kondigde de opstand binnen het toneel zich aan. Maatschappelijke veranderingen in de jaren zestig leidden ook tot een ongekende felle strijd voor vernieuwing in het theater. Aktie Tomaat, ge�¯nitieerd door leerlingen van de Amsterdamse Toneelschool, was een opstand die zowel harten als carri�¨res brak. Een actie die tot op de dag van vandaag bij oudere acteurs nog steeds hevige emoties oproept.

6. Het geheim van de lach
Links, intellectueel Nederland keek in de jaren zeventig neer op het grote amusement in de traditie van Snip en Snap. Het zag revue en klucht als burgerlijk en minderwaardig. Maar het grote publiek sloot nieuwe komische talenten als John Lanting en Andr�© van Duin in de armen. Achter hun hilarische en ogenschijnlijk soepele voorstellingen gaat een wereld van vakmanschap verborgen: sublieme timing, prachtige mimiek en improvisatietalent. Zelden zien we mensen z�³ onbedaarlijk lachen.

7. Alles samen
Het idealistische en collectieve theater van de jaren zeventig wilde de maatschappij veranderen. Op straat, in havens, fabrieken en psychiatrische inrichtingen speelden theatergroepen als Het Werkteater, Sater en het Onafhankelijk Toneel voor hun idealen. Dit experimentele, speelse toneel leverde soms prachtige en aangrijpende voorstellingen op, maar ook dogma�s en onderlinge irritaties. Dat collectieve gezelschappen aantrekkingskracht blijven uitoefenen blijkt uit het ontstaan van Dood Paard en �t Barre Land.

8. De onuitputtelijke fantasie
Wat doet theater zonder tekst, zonder verhaallijn in een koude kerk of op een modderig bouwland met je? Groepen als BEWTH, Orkater, Dogtroep, Alex dâ��Electrique en Carver experimenteerden hiermee, vonden een nieuw publiek en cre�«erden een geheel eigen theatertaal.

9. Solo
Met De Komiek introduceerde Freek de Jonge in 1980 een nieuw soort cabaret: meer verhalend en vooral persoonlijker, maar wel altijd politiek ge�«ngageerd. Velen volgden zijn stijl, maar de meesten van de nieuwe generatie laten het politiek engagement links liggen. Mensen willen een avond onbedaarlijk kunnen lachen, maar af en toe toch van die dappere solisten horen hoe ze nu eigenlijk in de wereld staan.

10. Meer dan woorden
Wat hebben de succesvolle voorstellingen Een bruid in de morgen , Leedvermaak en Cloaca met elkaar gemeen? Het zijn enkele tot de verbeelding sprekende voorbeelden die laten zien dat de Nederlandse taal en cultuur wel degelijk ruimte bieden voor prachtige stukken van eigen bodem. Een zoektocht naar de drijfveren van Nederlandse toneelschrijvers en de kenmerken van �het Nederlandse stuk�.

11. De regisseur speelt de hoofdrol
Met Bakeliet van Gerardjan Rijnders ontstond in 1987 het regisseurstoneel. Regisseurs als Rijnders, Theu Boermans en Johan Simons leken vaak, meer dan de acteur, de ster van de voorstelling. Hun theaterstukken waren spectaculair, maar het publiek bleef weg. Hoe was het voor acteurs om onder deze regisseurs te werken en vaak voor nagenoeg lege zalen te spelen? Een nieuwe generatie acteurs reageerde met juist verhalende voorstellingen voor een groot publiek. Het tijdperk van de regisseur als superster lijkt voorbij.

12. Groots en meeslepend
Met Cats werd de musical in Nederland groot en spectaculair. Het publiek waant zich voor even in een droomwereld. Niet bewust hoeveel bloed, zweet en tranen zo�n productie kost. Niet bewust van de gigantische machinerie die erachter schuil gaat. Maar ook hoe bouwen de huidige musicals voort op de basis die gelegd is door legendarische producties als My Fair Lady , Anatevka en de musicals van Annie M.G. Schmidt? Over toekomst en verleden van de Nederlandse musical.

Auteur(s): IdtV-DITS voor de VandenEnde foundation in coproductie met de AVRO


DVD is beschikbaar in de Mediatheek.


Allemaal theater DVD SISO 790

Auteur: Endemol en IdTv
Keywords:


Relevant: