Schoftentuig BI 2

Omschrijving:

Deze bundel bestaat uit 32 schetsen in vijf groepen. Elke groep wordt afgesloten met een gesprek dat De Bie voert met Walter de Rochebrune. De korte stukken vertonen de vorm van brief, monoloog, dialoog, interview of verhaal. De verhalen zijn m.n. van hoge kwaliteit. De Bie maakt gebruik van het dagelijks nieuws om de absurditeit van de werkelijkheid aan de kaak te stellen. Dat gebeurt meestal met humor, soms met sarcasme. In de vijf spannende gesprekken met de ex-mijnbouwkundig ingenieur De Rochebrune, zonderling, filosoof, dichter en zwerver, wekt hij een acht jaar geleden geschapen alter ego weer tot leven. Deze figuur heeft over alles en iedereen een radicale en afwijkende mening, en acht ambtsdragers die zich keurig formeel indekken het eigenlijke schoftentuig. Stilistisch hanteert De Bie een rijk scala van literaire mogelijkheden. Dat verhoogt het genoegen dat lezers zullen beleven aan zijn spitsvondige ontmaskeringen.

Thema: satiren

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.