Magritte SISO 737.8

Omschrijving:


Vrijwel alles in dit boek over het werk van de beroemde Belgische surrealistische schilder Rene Magritte (1898-1967) is gericht op het grote publiek: duidelijk lettertype, eenvoudig taalgebruik, veel kleurenfoto's en een relatief oppervlakkige begeleidende tekst. Deze is in 7 hoofdstukken ingedeeld, varierend van 'Hoe wordt men een dergelijke schilder?' tot 'Van reclame tot kunst, van kunst tot concepten'. Daarna volgen een biografie (die hard nodig is, wegens het ontbreken van biografische gegevens in de tekst), een bibliografie en een expositie-overzicht. Met veel afbeeldingen in kleur en enkele in zwart-wit.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.