Bijbel SISO 221

Omschrijving:

NIET UITLEENBAAR
Beschrijving

Tien jaar lang hebben twintig vertalers en tientallen adviseurs de bijbel opnieuw vertaald uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Nooit eerder is er een zo indrukwekkend vertaalproject ter hand genomen. Nooit eerder is met zoveel kennis en respect de bijbel als literaire tekst benaderd. Nooit eerder is de taal van de bijbel zo intens bestudeerd, zo integer bediscussieerd, zo inventief en evenwichtig tot leven gebracht.
De bijbel is literair gesproken een bonte verzameling boeken die zijn weerga niet kent: verhalen, retorische teksten, wetteksten, profetieen, brieven, evangelien, liefdespoezie, traktaten, gebeden - allemaal geschreven in een tijdsbestek van honderden jaren, verzameld, verder verteld, overgeschreven en ten slotte gedrukt en vertaald in honderden, duizenden versies en verspreid in miljoenen exemplaren.
Deze vertaling heeft als uitgangspunt dat de tekst in de eerste plaats een literaire tekst is, maar vergeet natuurlijk niet dat het om een geloofsboek gaat. Katholieken en protestanten, wetenschappers en literatoren, in Nederland en Vlaanderen, hebben gezamenlijk hun werk verricht, met als resultaat een vertaling die nog generaties zal meegaan.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.