Een woordenboek van de filosofie SISO 101

Omschrijving:

Begrippen, stromingen, denkers

Uitleg van de meest gebruikelijke termen en bergippen uit de filosofie met de nadruk op kentheorie, metafysica en filosofische logica. Een negentigtal individuele filosofen is afzonderlijk opgenomen.

Dit boek is de perfecte tussenvorm tussen compendium en lexicon: de lezer vindt er uitvoeriger, inzichtelijker en systematischer informatie dan in een encyclopedie en loopt minder kans in de informatie te verdwalen dan in een systematisch handboek. Daarbij is dit i.t.t. tot de meeste vergelijkbare woordenboeken niet allereerst een handboek voor de geschiedenis van de filosofie, maar van de belangrijkste filosofische problemen. In lemmata van een halve tot drie blz. wordt telkens een helder expose van een vraagstuk gegeven, veelal aangevuld met een niet eens zo beknopte literatuurverwijzing. Ook de belangrijkste filosofen zelf komen aan bod, en alleen daar blijkt soms een licht parti pris van de samensteller. De Nederlandse bewerking is voorbeeldig, met toegevoegde lemmata en bewerkte bibliografieen. Met dit boek hebben ook kleinere bibliotheken en filialen in een klap een afdoende filosofische vraagbaak in huis.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.