Na de brand BECK 4

Omschrijving:

Het verhaal bestaat uit een terugblik van een 17-jarige jongen, die samenwoonde met vrienden in een huis, totdat dit afbrandde. Daarna ontstaan onderlinge verwikkelingen, doordat een van hen spoorloos verdwenen is. Zorgvuldig en de juiste toon treffend geeft de Zweedse auteur o.a. middels dagboekfragmenten van de hoofdpersoon, de belevingswereld weer van een jongere, waarin het zoeken naar eigenheid door het ervaren van o.a. verantwoordelijkheid, vriendschap, en eenzaamheid centraal staat. Er is sprake van weinig actie, waardoor het verhaal meer geschikt is voor de adolescent. Afhankelijk van de lezer zal het voorkomen van veel perspectiefwisselingen veel van hem vragen. Ondanks het feit dat het einde geen spannende climax is, is het geheel boeiend en met spanningsvolle momenten geschreven. Naar stijl en inhoud aansluitend bij de wereld van 14-18 jarigen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.