De doge-ring van Venetie BECT 17

Omschrijving:


De novice Thomas maakt samen met de monnik Matthias een lange reis naar Venetië om een belangrijke relikwie te kopen die hun klooster meer aanzien zal geven.

Recensie

In deze historische jeugdroman wordt in zeventien hoofdstukken verhaald hoe novice Thomas samen met de 'wereldse' monnik Matthias een relikwie gaat kopen in de republiek Venetie, eind 14e eeuw. De eerste zeven hoofdstukken vertellen over hun moeilijke reis van de Belgische Kempen, via Maastricht, Keulen, Mainz, Augsburg, Munchen, Verona naar Venetie. De volgende negen hoofdstukken vertellen over de harde, mysterieuze wereld in de rijke stad Venetie waar andere regels en wetten heersen. Vooral hier worstelt Matthias met zijn gevoelens. Het laatste hoofdstuk beschrijft de thuiskomst met de relikwie. Qua indeling (zeventien hoofstukken staan voor zeventien belevenissen), opzet (voor- en achterin een zwart-witte overzichtstekening van respectievelijk hun reis en Venetië) en taalgebruik (vertellend) identiek aan de andere romans van de schrijfster.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.