En toen kwam Jacob... BOI 1

Omschrijving:

De komst van een nieuwe baby brengt in het gezin van de 12-jarige Nelleke veel veranderingen. Haar ouders besluiten namelijk de traditionele rollen om te draaien, zodat moeder gaat werken en vader zo goed en zo kwaad als het gaat het huishouden draaiende houdt. Voor Nellekes persoonlijk leven zijn het ook spannende tijden. Voor het eerst is ze verliefd en ze twijfelt er niet aan of haar liefde wordt beantwoord. Ze schakelt haar beste vriendin in als koppelaarster, maar dat heeft een averechts effect. In dit boek combineert de schrijfster de ontluikende gevoelens van een opgroeiend meisje met de niet alledaagse wisseling van rolpatronen. Enerzijds schetst ze zonder enige geforceerdheid een beeld van een andere man-vrouw verhouding binnen het gezin; anderzijds sluit ze aan bij de leefwereld van 11 tot 14-jarigen. Dit laatste wordt nog versterkt doordat het boek vanuit Nelleke in de ik-vorm is geschreven. Vertaling, omslag, lettertype en bladspiegel zijn goed verzorgd en dragen ertoe bij dat dit boek met veel plezier gelezen zal worden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.