Marijn bij de Lorredraaiers DIEK 13

Omschrijving:

In de tijd dat de 16 jarige Marijn de By slavenarts was in het Caribisch gebied werd slavernij, zelfs door de kerken, geoorloofd geacht en goedgepraat. Wie er anders over dacht en de slaven als mensen wilde beschouwen, plaatste zich buiten de maatschappij van de blanken. Maar aan mensen zoals Marijn en zijn zusje Oeba is het te danken dat eindelijk in 1863 de slavernij officieel werd afgeschaft. Zij durfden er een eigen mening op na te houden als wisten ze dat ze het tegen de ideeën van medeburgers moesten afleggen. Alle gebeurtenissen uit dit boek-de orkaan, de slavernij van Marijn zelf, de slavensmokkel van de lorredraaiers, de ondergang van het jonge slavinnetje Knikkertje - zijn gebaseerd op werkelijke feiten, die beschreven staan in oude brieven, dagboeken en journalen van slavenartsen, slavenmeesters en kaperkapiteins.

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.