Kortsluiting DIJK 1

Omschrijving:

De 14-jarige Daniel zorgt al jaren voor zichzelf, want zonder vader en met een aan alcohol verslaafde moeder zit er niet veel anders op. Na een mislukt verblijf in een kindertehuis wordt hij in een pleeggezin geplaatst. Hij is van goede wil, maar zijn onaangepastheid is de oorzaak van veel strubbelingen. Als zijn pleegzusje hem op zijn meest kwetsbare plek treft, slaan alle stoppen door en neemt hij de benen. Hij zwerft rond en gaat op zoek naar de verblijfplaats van zijn moeder. Als dit tevergeefs blijkt, keert hij terug naar het pleeggezin. Het karakter van de jongen wordt subtiel en gevoelig beschreven. Het verhaal is boeiend en emotioneel. De lezer kan zich goed inleven in de perikelen van de hoofdpersoon en zijn omgeving. Vooral het hoe en waarom van de reacties worden goed beargumenteerd en zetten aan tot nadenken. Een bijzonder goed boek zowel van inhoud als van stijl. - Biblion

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.