De reizen van de slimme man DROS 3

Omschrijving:

Jarenlang krijgt Niels, als kleine jongen, onbegrijpelijke verhalen te horen over de 'slimme man': Odysseus. Deze verhalen worden verteld door buurman Frank, die Homerus' verzen tijdens zijn onderduiktijd van buiten leerde. Niels, de ik-figuur, verhuist van Amsterdam naar Wassenaar en maakt daar de gewone belevenissen van een 12-jarige mee, inklusief verliefd worden. Maar daar doorheen spoken de verhalen over de 'slimme man', de geschiedenis van mijnheer Frank en zijn eigen kindertijd. Om zelf Homerus te kunnen lezen, wil Niels perse naar het gymnasium. Ten slotte verwerkt hij al zijn gedachten in een boek. De manier waarop Imme Dros schrijft, geeft heel goed de wir-war in Niels' hoofd aan: heen en weer springend tussen alle gebeurtenissen. Daardoor wordt ook stukje bij beetje de geschiedenis van mijnheer Frank duidelijk. Niet zo spannend, maar wel heel boeiend en levendig door de korte, vaak gesproken zinnen, soms ook poëtisch. Geen illustraties en een niet zo uitnodigend uiterlijk, al is getracht de sfeer in een wat abstrakte omslagtekening vast te leggen. - Biblion

Boek is 5 keer beschikbaar in de Mediatheek.