Bandoeng-Bandung SPR8

Omschrijving:

In de titel heeft Springer het verschil tussen vroeger en nu teruggebracht tot een verschil in spelling. Simpeler en duidelijker samenvatting van zijn verhaal is nauwelijks denkbaar. In deze novelle gaat een keiharde ex-politicus met een handelsdelegatie naar Indonesië. De man z'n bestaan is precies op dat ogenblik op een keerpunt beland, de minister-president heeft hem laten vallen, maar een ministerpost beloofd. Herinneringen aan Indonesië heeft hij nauwelijks; hij heeft ze verdrongen. Dat blijkt al gauw en in de loop van het verhaal komt er steeds meer bij hem boven, zoveel dat hij zich met deze nieuwe invulling van zijn verleden een heel ander, ontdooider, gevoeliger mens gaat voelen. Springer zou Springer niet zijn als hij het plot niet sterk, en dramatisch, in elkaar had gestoken en in zijn stijl, vooral ook in de gesprekken, heel wat ironie en humor had gestopt. Deze verteltoon is het noodzakelijk complement van een emotionerende inhoud: hevige gevoelens worden het best overgedragen wanneer ze wat getemperd beschreven worden.

Thema's: Indonesië, politiek, cultuurverschillen

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.