Filiz - jonge loot GORT 1

Omschrijving:

Het zestienjarige meisje Filiz woont in Nederland en heeft een Turkse vader en een Nederlandse moeder. Van dichtbij maakt zij de problemen mee die de Turkse gastarbeidersgezinnen in Nederland ondervinden. Ook zijzelf ervaart, wat het is een Turkse vader te hebben, die soms veel waarde hecht aan de gewoonten van zijn geboorteland. Het verhaal is geschreven vanuit de zienswijze van de onzekere en serieuze Filiz en heeft als centraal thema de problematiek van de aanpassing van gastarbeiders. Verschillende Turkse begrippen en gewoonten worden beschreven en verklaard. Goede karaktertekening van met name Feliz en haar moeder. Een boeiend verhaal, geschreven in goed Nederlands en in een mooie stijl. Geschikt voor jongeren vanaf 13 jaar: vanwege de woordkeus voor degenen, die over leeservaring beschikken. Ook te gebruiken als leidraad bij bijvoorbeeld gespreksgroepen. - Antoinette v.d. Heuvel Rijnders

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.